letöltés pdf-ben

 Összefoglaló: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0139 pályázat megvalósítása

 

 

Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon

6900 Makó, Szent István tér 14-16

 

 

Általános Iskola
 
Gimnázium
 
(1)Projektnyitó nap
 
Saját innovációk:
(2) Bábel-program:
a)      szakmai délután angol szakos pedagógusoknak Makó és térsége 2010.
b)      angol nyelvtanfolyam a tantestületnek 2010. január 1- aug.31.
c)      Bábel nap: A nyelveken szólás napja 2010. április
 
(11) szociális és életviteli kompetencia jógyakorlat fejlesztése:
a) „Szeretetszolgálat” - Tevékeny szeretetre nevelés: 10. g osztállyal egész tanévben folyamatosan
b) VITT: VIselkedés egységes Támogató Tanítása ( SWPBS: School Wide Positive Behavioral Intentions and Support) és MAJRE: Magatartás Jegyző Rendszer
(SWIS: School Wide Information System) megismerése és adaptálása:
  • folyamatos belső képzés tantestületünk számára
  • Szakmai tapasztalatcsere – Látogatás a Szent Benedek Kéttannyelvű Iskolában
  • Angol nyelvű szakirodalom magyarra fordítása és közzététele honlapunkon
  • Külföldi tanulmányutak: ld. (19) és (20)
(3) Matematika jógyakorlat kidolgozása: Mártély – Osztálykirándulás, három hetet meghaladó projekt
 
(12) Matematika jógyakorlat kidolgozása: Osztályterem kifestése három hetet meghaladó projekt – „Az én házam az én váram” címmel
 
(13) Szövegértés jógyakorlat kidolgozása: 7. g osztály „Nekem szülőhazám” címmel
 
Témahét:
(4) Témahét: Csillagoknak teremtője
6. osztály
( 14) „Helyünk az Univerzumban”
11.g osztály
Jó gyakorlat átvétele
(5) Tanulói laptopokkal élmény a tanulás
(15) SWIS School Wide Information System működtetése
 
(16) Aktív iskolai honlap tervezése és működtetése
Tantárgytömbösített oktatás bevezetése
5. osztály
Bevont tantárgyak: ének-zene, matematika
7.g osztály
Földrajz, magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem
 
 
Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása
Magyar nyelv és irodalom – 5. osztály
Magyar nyelv és irodalom – 7.g osztály
Moduláris oktatási program:
Szövegértés-szövegalkotás 5. osztály
Matematika programcsomag 10.g osztály
Akkreditált pedagógus továbbképzések
(6) 32 pedagógus 80 db akkreditált pedagógus továbbképzésről szóló tanúsítványt  szerzett (60 db 30órás és 20 db 60órás)
(17)7 pedagógus 21 db 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésről szóló tanúsítványt szerzett
Külföldi konferencián, továbbképzésen való részvétel:
(7) BETT show 2010 London - kiállítás: IKT eszközök használata az oktatásban
(18) BETT show 2010 - kiállítás: IKT eszközök használata az oktatásban
2010. január 13-16 London, UK.
 
 
(19) Facilitator tréning:2010. június 8-10 USA
MAJRE: Magatartás Jegyző Rendszer
(SWIS: School Wide Information System)
 
 
(20) SWPBS tréning: modul 1 és modul 2
2010. július 29-30.
USA
Projektzáró értekezlet a SZIGNUM-ban 2010. június 18.
Projektzáró konferencia Budapesten 2010. augusztus 23.

 

        
 
(3) Iskolánk 5.a osztályában idén bevezetésre került kompetencia alapú oktatás matematika órán adta az ötletet, hogy a tanév végi osztálykirándulás megszervezése a diákok feladata legyen. Több lehetőség nyílt a tanult matematikai feladatok alkalmazására, amelyekkel nemcsak azt a célt értük el, hogy a diákok gyakorolták az új számolási eljárásokat, hanem a kirándulás szervezési feladataiból is bőven részt vállaltak.
(4) 3 napon keresztül a tanórákon csillagokkal, égitestekkel kapcsolatos témákról tanultak a diákok. Egyik este éjszakai csillagnéző kirándulásra mentünk az arra vállalkozókkal.
(5) A jó gyakorlat tulajdonosa: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet
 
(6)
Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása 9 fő
Kooperatív tanulás 2 fő
Tanórai differenciálás heterogén csoportban 3 fő
Tanulás tanulása 7 fő
Drámapedagógia 1 fő
Kompetencia alapú okt. programok alkalmazását támogató módszertani képzés 9 fő
IKT oktatás 10 fő
SNI gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 2 fő
IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés 17 fő
IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés 17 fő
Mérés-értékelési képzés 1 fő
Változásmenedzsment, projektmenedzsment 1 fő
Új oktatásszervezés az intézményben 1 fő
 
(12) I. - látogatás egy felújításon - saját élmények, tapasztalatok megbeszélése
II. Számolás, mérés parketta és szegő; olajfesték és bordűr; diszperzit; függöny -a város festék-szaküzleteiből árajánlat kérése
III. Megvalósítás a) mennyezet festők b) olajfestékkel festők c) Hérával oldalfalat festők d) takarítók - anyagbeszerzés - parketta felcsiszolása és lakkozása -fal kijavítása, alapozás, festés, bordűr felragasztása -takarítás, függöny megvarrása
(14) Csillagászat, kozmológia és mindaz, ami a csillagok, a bolygók, és az Univerzum születésével kapcsolatos különféle tantárgyak szemszögéből. Egy éjszakai kirándulás és tábortűz a Maros-parton távcsöves bemutatóval
(15) A jó gyakorlat tulajdonosa: University of Oregon, Collage of Education
(16) A jó gyakorlat tulajdonosa: Piarista Iskola, Kecskemét