Beszámoló az Audiovizuális Emlékgyűjtés projektünkről

 

Történelmi interjúkat készítenek diákjaink!

A Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium sikerrel pályázott a TÁMOP–3.2.9/B-08/2-Audiovizuális emlékgyűjtés projektre. A konstrukció céljának tekinthető toleranciára nevelés, valamint a szociális kompetencia fejlesztése szervesen illeszkedik az intézmény szellemiségéhez, és elérendő céljaihoz.
A SZIGNUM innovatív intézményként fontosnak tartja diákjai aktív bekapcsolását és érzékennyé tételét a közelmúlt történelmi eseményeinek feltárásába és feldolgozásába. Lényeges szempont számunkra a korszerű szakmai módszerek, informatikai eszközök alkalmazása és használatának elsajátíttatása. A projekt révén 50 darab 20 és 45 perc közötti életinterjút fogunk készíteni a második világháború időszakától kezdődően a rendszerváltásig, ma elő kor- és szemtanúkkal, 2011. július 31-ig. Az elvárásoknak megfelelő személyek felkutatása folyamatos, a nyári szünetre feladatként kapták a pályázatban résztvevő diákjaink, hogy családi és rokoni körükben térképezzék fel a lehetséges interjúalanyokat. Két munkacsoportot alakítottunk ki, négy szaktanárunk segítségével. A történelmi és kommunikációs oldalt két-két munkatárs képviseli, egymás munkáját szervesen egymásra építve és kiegészítve. A bevont kollégák kommunikációja, egyeztető munkája rendszeres volt az előkészítő időszakban. 2010. április 20-án megtörtént a közreműködő diákcsoport és a megvalósulásért felelős pedagógusok alakuló ülése és a konkrét tennivalókról való tájékoztatás. A 17 résztvevő tanuló számára vázolásra került a megvalósulás folyamata és az egyes munkafázisok ismertetése. A projekt kapcsán beszerzett technikai eszközök gyakorlati bemutatása is megtörtént. Feltérképeztük a diákokban lévő érdeklődés irányultságát, motivációikat. Legfontosabb feladatunknak tekintjük most egy olyan lista összeállítását, mely tartalmazza az interjúalanyok nevét, címét, a beszélgetés elkészítésének lehetséges dátumát, amely alapján egyfajta hatékony, útvonalterv készíthető majd. A bevont pedagógusok szeptember 23-25.-én és szept. 30 - okt. 2.-án részt vettek Budapesten, a projekt sikeres teljesítéséhez szükséges szakmai konferencián. Az azóta eltelt időszakban a szakterületüknek megfelelő háttérismereteiket rendszerezték, és kidolgozták a tanórán kívüli képzés módját, formáit. Megvalósításuk és az interjúk elkészítése folyamatosan zajlik.