Sajtóközlemény

 

Bejeződött az Audiovizuális Emlékgyűjtés projekt a SZIGNUM-ban

   Másfél éves munka végéhez ért a SZIGNUM a TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0010 – Audiovizuális emlékgyűjtés elnevezésű Európai Uniós projekt júliusi befejezésével. A konstrukció célja a szociális és állampolgári kompetenciák megerősítése, a demokráciára és a toleranciára nevelés fejlesztése volt. Ennek keretében 9, 10, és 11.-es, történelem iránt érdeklődő gimnazista diákjaink készítettek még élő kortanúkkal interjúkat, a 2. világháború időszakától kezdve egészen a rendszerváltásig. A SZIGNUM 50 beszélgetés elkészítését vállalta a projekt lezárásáig. Az eltelt időszakban folyamatos munka jellemezte a 16 fős diákcsapat munkáját, akik igazi közösséggé szerveződtek. Kutatómunkájukkal feltérképezték családjukban és ismeretségi körükben az interjú alanyokat, történelemből elméleti, kommunikációból és filmkészítésből gyakorlati foglalkozásokon vettek részt, bevont négy pedagógus-szakemberünk vezetésével. Megismerték a munkához szükséges technikai eszközöket, konkrét interjú helyzeteket gyakorolhattak, elsajátították a kamerakezelés mellett a vágástechnika lépéseit is. Az adott történelmi korszak ismétlésére és tanítására, interaktív előadások keretében került sor. Filmvetítésekkel erősödött motivációjuk és elköteleződésük a vállalt feladat iránt.
   Június közepéig a tényleges interjúkészítések időszaka lezáródott, a Korvallomások elnevezésű SZIGNUM vállalás tanulságos és hiteles beszélgetéseket rögzített, melyek további kutatásra és feldolgozásra kerülnek a koordinálást végző Terror Háza Múzeum munkatársai által.
A projekt résztvevőin kívül a SZIGNUM pedagógusai és diákjai is tájékozódtak az elvégzett munkáról. Tantestületi értekezleten az intézmény pedagógusai kaptak beszámolót az elvégzett munkáról és a pályázat tartalmáról. A 2011. június 10-én, pénteken megrendezett IV. SZIGNUM és Sportnapon egy erre a célra kialakított AV ponton minden gimnazista tanulónk a laptop-program keretében beszerzett számítástechnikai eszközökön tájékozódhatott a történelmi interjúkról és meg is tekinthette azokat. Az Audiovizuális Emlékgyűjtés program zárórendezvényére 2011. június 14-én, kedden, délelőtt 10 órakor került sor, amelyre meghívást kaptak azok az interjúalanyok, akik személyes vallomásukkal, visszaemlékezésükkel segítették a pályázat megvalósulását. Az ünnepélyes befejezés keretében az interjúk dvd változatát kapták meg nyilatkozóink. A média képviselőinek tájékoztatását követően, állófogadással záródott a rendezvény.

Képek a zárórendezvényről

Bevont diákjaink június 25-én, szombaton egy napos budapesti kirándulással fejezték be másfél éves munkájukat.
Az elkészült interjúk a www.emlekpontok.hu oldalon tekinthetők meg.