Beszámoló a TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0199 jelű pálylázat előrehaladásáról

Beszámoló a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0199 azonosítószámú projekt előre haladásáról
                                                                      2011. május

2011. május hónap igen mozgalmasnak bizonyult a pályázat szempontjából.
Április hónapban megkezdődött az I. számú pénzügyi elszámolás hiánypótlásának az elkészítése. A pótolni valók mennyisége miatt ez a tevékenység május hónapban is folytatódott. A hiánypótlás május hónap közepén benyújtásra került.
Ezek után következett a II. PEJ benyújtásának az ideje. Így a hónap további részében a beszámoló elkészítése töltötte ki a projektmenedzser munkaidejét. A sikeres I. számú jelentés után már nem okozott gondot a következő beszámoló elkészítése.
Mind a projektmenedzser mind a bevont pedagógusok várják a pénzügyi beszámoló elfogadását és az igényelt összeg utalását valamint a PEJ jelentés elfogadását.
A bevont pedagógusok megkezdték a II. vizsgaidőszak követelményeinek teljesítését.

Makó, 2011. május 31.                                                                                     Rácz Csabáné
                                                                                                                          projektmenedzser