TÁMOP – 3.2.9/B-08/2
Audiovizuális Emlékgyűjtés projektzáró rendezvénye 2011. június14-én

 Makói Városi TV által készített rövidfilm

Dim lights Embed Embed this video on your site

 
Sajtóközlemény

 

Bejeződött az Audiovizuális Emlékgyűjtés projekt a SZIGNUM-ban

Tovább olvasom...
 
2. Projekt Előrehaladási Jelentés

 2. PEJ szakmai beszámoló


 
   A jelentéstételi időszakban (2010.08.25-2011.02.24) a legfontosabb szakmai feladatokat valósítottuk meg: a projekt előkészítését,  a munka szempontjából fontos történelmi korszak tanulmányozását, a legfontosabb készségek, empátia alakítása, a téma iránti elköteleződés, személyes érdeklődés alakítását és fejlesztését. Arra irányultak gyakorlati tevékenységeink, hogy a technikai eszközök használatában, digitális kompetenciában gyakorlatot szerezzenek a bevont diákok, és tudjanak tematizált interjúkészítési helyzetben mérlegelni, felelősségteljesen döntéseket hozni, kérdéseket alkotni. Próbáltuk őket érzékenyíteni a téma érzelmi oldala iránt, kellő ismerettel ellátni a feldolgozandó történelmi kor társadalmi, politikai, gazdasági viszonyairól. 
   Első feladatunk volt tanév elején a csoportszervezés tervezett módon. Elkészítettük a közös eseménynaptárt, mely konkrétan meghatározza a feladatokat és az időkeretet a projekt időtartamára. Ehhez összegyűjtöttük a diákok családjában, ismeretségi körében a lehetséges interjú alanyok nevét, elérhetőségét, és tájékozódtunk az interjúk elkészítésének lehetséges időpontjáról, helyéről forgatókönyv-szerűen. Önálló kutatómunkára ösztönöztük a diákokat, de bevontuk partnerkapcsolatainkat is, elsősorban intézményünk Szülői Szervezetének tagjait a gyűjtésbe. 
   Párhuzamosan folyt a gyakorlati és elméleti képzés. Hat héten keresztül, minden hétfőn filmvetítéseket szerveztünk, amelyet minden bevont tanuló megtekintett: Tanú 1-2, 6:3 avagy,  Játszd újra Tutti!, Falfúró, Csinibaba, Made in Hungária. A filmvetítések után az élményeket közösen megbeszéltük, a benyomásokat tudatosítottuk. Kétszer öt órás képzés keretében, a szükséges technikai eszközöket bemutattuk, működésüket, használatukat ismertettük. Helyzetbe hoztuk a tanulókat, konkrét interjú helyzeteket gyakoroltattunk velük párban és szülővel. Az elkészült mini filmek levetítése után a felmerült technikai problémákat megbeszéltük, értékeltük. A kameratechnika mellett, a vágástechnika lépéseit is gyakoroltattuk a számítógépen. Kiemelt hangsúlyt fektettünk az interjúkészítés technikájának elsajátíttatására és gyakorlására, szituációk modellezésére a feladatok kiosztásával. Ezzel együtt ugyancsak kétszer öt órát fordítottunk az adott történelmi korszak ismétlésére és tanítására, interaktív előadások keretében. Változatos feladatmegoldással, gyűjtőmunkával is erősítettük személyes motivációikat, elköteleződésüket a téma iránt.
    Az elméleti és gyakorlati képzés megvalósulása után kezdődött a tényleges interjúkészítések időszaka, a meghatározott cselekvési terv alapján. A bevont pedagógusok aktívan segítettek a koordinálást illetően. A jelentéstételi időszakban a vállalt 50 film fele készült el. Mindegyik interjú után ellenőriztük a szükséges nyomtatványok meglétét és a kazetták felcímkézésével együtt, gondot fordítottunk a megfelelő tárolásra. A vágás idő- és munkaigényes folyamatával folyamatosan, ám fáziskéséssel haladunk. A vágott anyagok tárolása egyelőre külső adathordozón történik, a feltöltések elindítását a legközelebbi időpontban tervezzük. A tanulókkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, értékeljük az elkészült munkákat, a felvetődő gondokat, észrevételeket megbeszéljük. 
   Fontos kihívást jelent számunkra további interjúalanyok felkutatása, és az elkészültek feltöltése. Mentorainkkal jó a kommunikációnk, kérdéseinkre szakszerű tanácsokat adnak, személyes és e-mailes konzultációra is több alkalommal került sor. Projekt menedzserünk lelkiismeretesen koordinálja feladatainkat, gondosan ügyel a határidők betartatására. 
 
 
 
Beszámoló az Audiovizuális Emlékgyűjtés projektünkről

 

Történelmi interjúkat készítenek diákjaink!

Tovább olvasom...