MAJRÉ
Mi a MAJRE

 I.      Mi az a SWIS? (School Wide Information System)

II.   Mi az MAJRE? (Magatartást Jegyző Rendszer)
  
I. SWIS
( A www.swis.org honlapon található Overview of SWIS™ oldal tömörített fordítása.
Fordította: Csapóné Mátó Mónika, lektorálta: Augustin Eszter)
School Wide Information System  egy internet-alapú szoftver az iskolai magatartásbeli problémák adatainak összegyűjtésére és összegzésére. A szoftvert az Oregon Egyetem (USA) fejlesztette ki, általános és középiskolákban dolgozó munkatársakkal együttműködve. A SWIS célja, hogy az iskolák pontos, lényeges és gyakorlatias információkhoz jussanak az iskolai rendszabályokat érintő döntések meghozatalához.
A SWIS hatékony, megbízható és bizalmas módon kezeli a fegyelmi jelentések adatait. A SWIS az alábbi esetekben használható:
a) belső döntéshozatalnál, hogy az iskolák ennek megfelelően módosíthassák a fegyelmezés érdekében történő intézkedéseket,
b) egyes diákokat és családjaikat segítő nevelési tervek kidolgozásánál
c) a körzeti, állami és szövetségi hatóságok felé tett jelentéseknél az iskolai eredményekről,
d) a különféle iskolákból érkező adatok összesítésénél.
A SWIS adatbázisát egy biztonságos és kizárólag erre szolgáló szerveren tárolják az Oregon Egyetemen, és kezelését az Egyetem Viselkedés Támogató Tanítási Központjának alkalmazásában álló rendszergazdák végzik.
A SWIS jogosultság megszerzését követően az iskola személyzete a fegyelemmel kapcsolatos bejegyzéseket egy védett weboldalon vezeti. Az adatok összesítése révén bármely időszakra vonatkozóan információ nyerhető egyes diákokról vagy csoportokról, illetve a diákok összességéről. A kinyomtatható számadatok és grafikonok megkönnyítik a döntés-hozatalt. Bár a SWIS rugalmas és az egyes iskolák igényeihez igazítható, a rendszer alapvetően az alábbiak nyomon követésére szolgál:
a) fegyelmi jegyzőkönyvek száma, havi bontásban,
b) a jegyzőkönyvekhez vezető problémás viselkedés jellege,
c) a problémás viselkedés előfordulási helyszíne,
d) a napszak, amikor a problémás viselkedés előfordult,
e) a fegyelemsértést elkövető diákok neve.
A rendszer egy menüsoron alapuló adatbeviteli eljárást alkalmaz, amely megkönnyíti az adatok bevitelét és a jelentések elkészítését.
A SWIS -ba felvitt adatok védelem alatt állnak, így kizárólag az iskola által meghatalmazott személyek férnek hozzá az adatbázishoz.
 
Miért érdemes a SWIS-t használni?
A SWIS-t úgy alkották meg, hogy megkönnyítse az adatokon alapuló döntéshozatalt, megvizsgálva és elemezve a magatartási problémák gyakoriságát, előfordulásának helyszíneit, típusait, az érintett diákok illetve a jegyzőkönyveket író tanárok személyét. A SWIS lehetővé teszi az adatok különféle jelentésekhez szükséges egyéni szempontok alapján történő lekérdezését is.
 
Hogyan működik a SWIS?
A SWIS egy információs rendszer, amely a döntéshozatalhoz szükséges adatok összegyűjtésére és összesítésére szolgál. A SWIS lelke az internet-alapú számítógépes alkalmazás, amely megkönnyíti a hivatalos jelentésekhez szükséges adatok összegyűjtését, összesítését és tárolását. A SWIS -t alkalmazó iskolák azonban kifejlesztették a saját belső rendszerüket, megteremtették a személyi feltételeket, és kellő időt biztosítnak arra, hogy az információk rendszeres áttekintésével a viselkedés tanítását elősegítő döntések szülessenek mind egyes diákokra, mind pedig az egész iskola rendszabályaira vonatkozóan. A SWIS nem csupán egy egyszerű számítógépes alkalmazás, hanem egy olyan rendszer, amely iskolai szinten hivatott javítani a viselkedést. A ViTT-csapat megbeszéléseire, az adatok összesítésére és a döntéshozatalra fordított idő is nagyban hozzájárul a SWIS sikeréhez, sőt talán még fontosabb is, mint maga a számítógépes alkalmazás.
 
A SWIS jellemzői:
 • a tanárokkal és a diákokkal kapcsolatos információk egyszerű ellenőrzése,
 • a problémás diákokkal kapcsolatos adatok rögzítése,
 • a diákokkal és a tanárokkal kapcsolatos információk egyszeri rögzítését követően az adatok a jövőben is hozzáférhetőek,
 • egyszerű adatrögzítés (jelentésenként mintegy 30 másodpercet vesz igénybe),
 • részletes és egységes formanyomtatvány a problémák elemzéséhez,
 • az adatbevitel pontosságának egyszerű ellenőrzése,
 • választási lehetőség többféle jelentéstípus közül, melyek egy bizonyos időszakra vonatkozó grafikonokat és táblázatokat is tartalmaznak,
 • lehetőség arra, hogy az egyes diákok vagy tanárok nevét a jelentésekre nyomtassák,
 • konkrét kérdések megválaszolására típusos jelentések és grafikonok létrehozása,
 • többszintű biztonsági rendszer,
 • könnyű eligazodás a rendszeren belül.
 •  
Milyen költségekkel jár a SWIS?
A MAJRE-t alkalmazó iskolák egy szerződést írnak alá az Oregon Egyetemmel, amely egy iskola esetében egy tanévre 250 dolláros éves díjat tartalmaz.
A CICO-SWIS-t alkalmazó iskolák iskolánként további 50 dollárt fizetnek egy tanévre.
Megjegyzés: Árengedmény adható, ha egy térségben 30 vagy annál több iskola fizet egy számlán.
Hogyan csatlakozhat egy iskola a SWIS -hez?
Az iskolák csatlakozását egy SWIS-facilitátor biztosítja, akit az Oregoni Egyetem felkészített arra, hogy segédkezzen az iskolák információs rendszerének a kialakításában és biztosítsa a helyi képzést a SWIS használatát illetően. A SWIS-facilitátor egy 3 napos tréningen vesznek részt az Oregon Egyetem szervezésében
A rendszer iránt érdeklődő iskolákat a SWIS-facilitátor arra kéri, hogy a következő elvárásoknak feleljenek meg:
1. Az egész iskolára kiterjedő fegyelem az iskola három legfontosabb célja közé tartozzon.
2. Az iskola vezetése támogassa a SWIS bevezetését és a döntéshozatalban való felhasználását.
3. Az iskola a fegyelmi kérdések kezelésében egységes eljárással rendelkezzen.
a) A problémás viselkedést világosan meg kell fogalmazni.
b) A fegyelmi jegyzőkönyv elrendelése egységes szabályok alapján történjen az egész intézményben.
c) A hatékony döntés-hozatal érdekében az eljárásnak minden problémás viselkedésre ki kell terjednie.
4. Az iskola a fegyelmi jelentéseknél olyan formanyomtatványt alkalmazzon, amely formáját, tartalmát és a problémás viselkedés meghatározását tekintve megfelel a MAJRE rendszerének.
5. Legyen egy ViTT-csapat, amely legalább havonta felülvizsgálja a SWIS adatait.
6. A ViTT-csapat hajlandó legyen részt venni egy 90 perces tréningen a SWIS adatainak felhasználásáról a döntéshozatalban. (A tréninget a SWIS-facilitátor fogja tartani.)
7. A dolgozóknak időt kell biztosítani az adatok feldolgozására és a jegyzőkönyvek elkészítésére.
8. Az iskolán belül 3 személyt jelöljenek ki, akik egy 2-3 órás, megszakítás nélküli képzésen vesznek részt a SWIS használatáról. (A képzést a SWIS-facilitátor fogja tartani.)
9. Az iskola rendelkezzen internet-hozzáféréssel és legalább egy böngészővel. (Internet Explorer 7.0 vagy ennél modernebb, Safari 1.0 vagy modernebb, Mozilla 1.5 vagy modernebb, Firefox 1.5 vagy modernebb, illetve Netscape 7.0 vagy modernebb.)
10. Az iskola körzet biztosítson egy segítőt, aki az iskola személyzetével együttműködik az adatgyűjtés és a döntéshozatal során.
 
Hogyan tartható fenn a megbízhatóság?
A SWIS -ben tárolt fegyelmi jelentések adatai az adatokat benyújtó iskola tulajdonát képezik. A SWIS adatai az egyes diákokra vonatkozó bizalmas információnak minősülnek. Az iskola két jelszót jelöl ki belső használatra. Az úgynevezett „korlátlan” jelszó a SWIS valamennyi jellemzőjéhez hozzáférést biztosít. A „csak olvasásra” jelszóval kizárólag a
jelentések készítéséhez szükséges elemek hozzáférhetők. Az iskola saját hatáskörben dönt a jelszavak rendelkezésre bocsátásáról. Javasoljuk, hogy csak korlátozott számú személy ismerje a jelszavakat. Az iskola a jelszavakat a SWIS-facilitátor közreműködésével változtathatja meg.
A SWIS szervere, az internet-kapcsolat és az adattárolás megfelel a titoktartásra és megbízhatóságra vonatkozó előírásoknak, sőt meghaladja azokat. A szövetségi és az Oregon Egyetemen érvényben lévő, titoktartással kapcsolatos előírások a SWIS valamennyi adatára vonatkoznak. Az azonosítható adatokhoz kizárólag az iskola alkalmazottai, a SWIS-facilitátor és az Oregon Egyetem SWIS rendszergazdája férhet hozzá. Minden egyéb információ kezelése, illetve továbbadása név nélkül történik. A diákok, tanárok és alkalmazottak neve, az iskola neve és címe az iskolán belüli felhasználók valamint a SWIS -rendszergazda kivételével senki számára sem hozzáférhető. A SWIS adatainak összegyűjtésére, tárolására és felhasználására vonatkozó eljárásokat az Egyesült Államok Oktatási Minisztériumának Belső Felügyelő Testülete ellenőrzi és engedélyezi.
 
Melyek a SWIS rendszerkövetelményei?
Hardver:
 • böngésző futtatására alkalmas személyi számítógép,
 • Internet-hozzáférést biztosító modem, ethernet stb.,
 • nyomtató a jelentések elkészítéséhez.
Szoftver:
 • a következő internetes böngészők egyike: Internet Explorer 7.0 vagy modernebb, Safari 2.0 vagy modernebb, Firefox 2.0 vagy modernebb,
 • internet-kapcsolathoz szükséges szoftver.
Meg lehet-e tekinteni, hogyan működik a SWIS?
A SWIS megtekintéséhez:
1. böngésszen a http://app.swis.org honlapon,
2. írja be a felhasználónevet: ebs,
3. írja be a jelszót: ebs,
4. válassza ki a keresett tanévet az adatok megtekintéséhez.
 
Van-e magyar SWIS-facilitátor?
Igen. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  címen érhető el.
 
II. A Magatartást Jegyző Rendszer (MAJRE)
A SWIS-hez hasonló elven működő magyar szoftver, a helyi adottságok figyelembe vételével.
A MAJRE-facilitátor kiképzése és a MAJRE szoftver fejlesztése a TÁMOP-3.1.4.-08/2-2008-0139 pályázat keretében valósult meg. A rendszer tesztelése a SZIGNUM-ban történik. Tapasztalatinkat és a MAJRE szoftver használatát ingyenesen rendelkezésére bocsátjuk az érdeklődő iskoláknak.
Amennyiben kérdése van, írjon az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre.
A MAJRÉ fordítása és iskolai bevezetése a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0139 pályázat támogatásával valósul meg.