Kéttannyelvű oktatásról

 A SZIGNUM a 2011/12-es tanévtől  magyar-angol kéttannyelvű általános iskolai tagozatot indított. 

 

Ez azt jelenti, hogy a kéttannyelvű tagozatos osztályban tanuló gyerekeknek minden nap van egy angol órájuk, és emellett bizonyos tantárgyakat, alsóban főként készségtárgyakat, felsőben szaktárgyakat is angol nyelven tanulnak

A bevezetés felmenő rendszerben történik, az általános iskola első osztályától a nyolcadik osztályig.

 

Hogyan valósítjuk meg ezt a SZIGNUM-ban?

 

•    Kéttannyelvű oktatásunk során figyelelmbe vesszük  diákjaink életkori sajátosságait,

•    A heti 5  angol óra csoportbontásban történik, 

•   Bizonyos tantárgyakat idegen nyelven tanítunk*, tehát heti 8-10 órában angol nyelvi környezetben él a gyerek, így szókincse gyorsan bővűl, 

•   Anyanyelvi tanárok vesznek részt a képzésben, 

•   Személyi és tárgyi feltételek: Pedagógusaink megfelelő végzettséggel rendelkeznek a feladat ellátásához. Emellett folyamatosan   képzik magukat, hogy hazánkban és más országokban rendelkezésre álló tapasztalatokat, módszertani ötleteket beépítsék eszköztárukba. Minden teremben internethozzáférés biztosított, tanulói netbookok és digitális taneszközök állnak a tanítás szolgálatában,

•  Alsó tagozaton az elsődleges cél az idegen nyelven való kommunikáció  képességének elsajátítása, mindennapi beszédhelyzetekben. 

 

 

   Jellegzetessége

 

- Az angol nyelvtan, illetve az olvasás-írás tanítását megelőzi a beszéd, illetve beszédértés tanítása, 

- Kialakul egy spontán beszédbátorság a diákokban, gátlás nélkül beszélnek, és könnyebben sajátítják el a helyes kiejtést,

- Az anyanyelvi fejlődés fázisait járják végig, vagyis az angol nyelvtani szerkezeteket előbb nem tudatosan, de helyesen használják, majd a felsőbb évfolyamokban tudatosítják.

 Büszkék vagyunk fiatal filmeseinkre!

 3 tanulónk imázsfilmet készített Makóról:

Tovább olvasom...
 
Miért érdemes a SZIGNUM-ot választani?

Intézményünk oktatási koncepciója a régióban egyedülálló, sikeres idegen nyelv tanításon alapul, mely új távlatokat nyit diákjaink életében. Reklámfilmünk...

Tovább olvasom...
 
Hogyan tanítunk angolul az első osztályban?
Tovább olvasom...
 
Kéttannyelvű tantárgyi rendszer és óraszámok 1-4. évf.

 

Tovább olvasom...
 
Kéttannyelvű tantárgyi rendszer óraszámai 5-8. évf.

 

Tovább olvasom...